Vårt sätt att leva och de val vi gör i vardagen har en betydande påverkan på samhällets energi- och resursanvändning. Om Sverige ska nå sina energi- och klimatpolitiska mål behöver vi göra förändringar på såväl individ- som samhällsnivå.

Den sjätte utlysningen i Energimyndighetens program Design för energieffektiv vardag omfattar cirka 30 miljoner kronor och är öppen för ansökningar fram till och med den 1 mars 2022. Programmet kombinerar energi, design och beteende och kan ge ekonomiskt stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt som kan påskynda omställningen till ett energi- och resurseffektivt samhälle.