Tvärtom-metoden är ett bra sätt att utifrån ett sämsta scenario omformulera en upplevelse till den mest positiva upplevelsen ni kan tänka er.