Så här beskrivs kompetenserna för de som söker i SVIDs designföretagsregister.

3D/CAD-modellering

Modellering och visualisering av digitala modeller.

Animering

Digitalt producerade rörliga bildsekvenser av produkter och/eller miljöer.

Apputveckling

Utveckling av program för till exempel mobiler, surfplattor eller andra digitala enheter.

Art Director (AD)

En Art Director leder och utformar visuellt innehåll för marknadsföring och lansering av till exempel en vara eller tjänst.

Cirkulär design

Cirkulär design handlar om att eliminera avfall och designa produkter för optimerad livslängd och uppgraderbarhet – produkter som ingår i cirkulära affärsmodeller som främjar delning och service.

Design management

Design Management handlar om att stödja en designdriven och innovativ organisationskultur, där fokus ligger på utvecklingsprocesser och affärsbeslut för att uppnå organisationens mål.

Förpackningsdesign

Förpackningsdesign handlar om mer än bara hur en förpackning ser ut, den ska också fungera för sitt syfte, kunna tillverkas inom budget och spegla företagets varumärke och värderingar.

Grafisk profil

En grafisk profil är en beskrivning av ett företags eller organisations logotyp, typsnitt och färger och hur dessa används i digitala och tryckta medier.

Illustration

En illustration är en skiss, ritning eller fotografi som förklarar eller belyser en text eller annan information.

Interaktionsdesign/UX

Interaktionsdesign, eller user experience (UX), fokuserar på ett systems beteende och flöden. Det handlar om att utforma produkter, tjänster och miljöer med särskilt fokus på informations- och interaktionsteknik så de digitala produkterna är lätta att använda och stöttar människor i deras uppgifter.

Konceptdesign

Konceptdesign är en fas i designprocessen, där de stora konturerna av funktion och form formuleras. Konceptdesign omfattar utformningen av interaktioner, erfarenheter, processer och strategier.

LCA (livscykelanalys)

LCA är en metod för att beräkna en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel.

Ljuddesign

Ljuddesign handlar om att skapa ett ljud kopplat till en viss produkt, miljö eller varumärke, för att via hörseln påverka användarens upplevelse.

Omvärldsbevakning

Kompetens som inriktar sig mot förståelse och analys av trender och förändringsinriktningar som har global påverkan på samhället eller ditt företags utveckling.

Platsinnovation

Platsinnovation handlar om att stärka en plats attraktivitet. Det kan till exempel handla om att utveckla samhällen, orter eller besöksmål. Med utgångspunkt i platsens unika identitet, skapas nya samspel mellan den fysiska miljöns innehåll, gestaltning och kommunikation.

Processledning

Processledning handlar om att planera, styra, utvärdera, förbättra och leda en process.

Prototyp-/modelltillverkning

En prototyp är en förlaga eller testmodell av till exempel en digital eller fysisk produkt. Prototyper tas fram för att visualisera idéer så att man i ett tidigt stadium kan testa dem på användare.

Speldesign

Design och utveckling av spelets koncept, bakgrund, regler, miljöer och karaktärer för ett spel. Handlar främst om datorspel, men kan även handla om till exempel brädspel.

Strategisk design

Strategisk design innefattar arbete med design i ett bredare och långsiktigt perspektiv för att utveckla organisationer, allt ifrån produkt till varumärke och affärsmodeller

Tillgänglighet

Kunskap om hur man anpassar digitala och fysiska miljöer så att de är tillgängliga för människor med funktionsnedsättning.

Fordonsdesign

Design av olika typer av fordon.

Upplevelsedesign

Upplevelsedesign har slutanvändarens upplevelse i fokus vid design av till exempel en produkt, tjänst eller plats.

Användarstudier

Användarstudier (user research) handlar om att förstå användares beteenden, behov och vad som motiverar dem, genom till exempel intervjuer, enkäter, användartester och observationer. Användarstudier görs för att förstå och utvärdera om produkter eller processer uppfyller användarnas behov.

Varumärkesstrategi

Strategi för att styra bilden av ett företag i syfte att stärka dess varumärke, och därmed dra till sig rätt människor, kunder och medarbetare.

Webbutveckling

Innefattar allt arbete kring att bygga upp eller utveckla en webbplats, till exempel programmering, webbdesign, systemutveckling och datasäkerhet.