Så här beskrivs designinriktningarna för de som söker i SVIDs designföretagsregister.

Industridesign/produktdesign

Vill du utveckla en fysisk produkt? Industridesign eller produktdesign, för industriell tillverkning i serie, handlar om utveckling och formgivning av en fysisk produkt med hänsyn till såväl estetiska som praktiska och miljömässiga kriterier.

Tjänstedesign

Vill du utveckla eller förbättra en tjänst? Tjänstedesign, eller servicedesign som det också kallas, handlar om att förstå användarens behov för att utveckla tjänster som efterfrågas av användaren.

Digital design

Behöver du hjälp med att ta fram en digital produkt? Till exempel en app, ett användargränssnitt eller en webbplats. Det kan också handla om att göra en digital tjänst kopplad till en befintlig fysisk produkt.

Grafisk design

Behöver du ta fram en logotyp, illustration eller en grafisk profil till ditt företag? Inom denna inriktning kan även grafisk design av webbplatser och enklare förpackningar ingå.

Strategisk design

Behöver du hjälp med vilken riktning ditt företag ska ta? Eller skapa en röd tråd i produktportföljen? Strategisk design handlar om att öka en organisations innovations- och konkurrenskraft. Det kan handla om att utveckla och stärka allt från den enskilda produkten eller tjänsten till organisationens varumärke och identitet.

Cirkulär design

Behöver du specialisthjälp i cirkulär design? Inom alla inriktningar av design behöver man ha planeten i fokus när man utvecklar, men här har vi samlat designföretag som specialiserat sig inom området. Cirkulär design handlar om att designa produkter för optimerad livslängd och uppgraderbarhet, där de ingår i affärsmodeller som främjar delning och service i stället för konsumtion.

Systemisk design

Behöver du hjälp med att hitta vägar framåt i komplexa samhällsutmaningar? Systemisk design kombinerar systemtänk med designmetodik och man samlas runt en gemensam utmaning som sträcker sig över sektorer och nivåer för att tillsammans ta fram olika testbara idéer.

Destinationsdesign

Destinationsdesign, eller platsutveckling, är ett sätt att arbeta med regional utveckling som utgår från en mindre plats. Den bygger på långsiktig samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle och offentliga aktörer. Vilka frågor platserna arbetar med varierar men ofta rör det service, attraktivitet, besöksnäring eller näringsutveckling.