Förnyelselabbet på SVID, som har banat väg för systemisk design i Sverige, kommer att bilda ett eget bolag utanför SVIDs verksamhet. SVID saknar grundfinansiering för labbverksamheten samtidigt som marknaden bedöms vara mogen för den här typen av tjänster.

Förnyelselabbet på SVID startades 2016 på uppdrag av Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och övergick efter uppdragets slut till att bli en integrerad del av SVIDs verksamhet. Sedan dess har Förnyelselabbet arbetat för att systemisk design ska användas för att hantera komplexa samhällsproblem. Labbet har samlat aktörer och invånare i design- och policylabb och har samarbetat med ett flertal kommuner, regioner och myndigheter.

— Vi har varit beroende av kortsiktiga finansieringslösningar för labbet eftersom vi som stiftelse saknar grundkapital och inte heller ska upphandlas på en öppen marknad, säger Jonas Olsson, vd på SVID. Vi hoppas nu att Förnyelselabbet blir ett framgångsrikt bolag med de nya förutsättningarna som företag.

Pågående projekt kommer att slutföras under året inom ramen för SVID men redan från sista juni är bolaget redo att starta nya uppdrag.

Har banat väg för systemisk design

Sedan starten av Förnyelselabbet har SVID banat väg för att systemisk design ska användas i Sverige. Labbet var det första i sitt slag i Sverige, och glädjande nog så finns innovationslabbsverksamhet inom offentlig verksamhet nu på flera ställen i landet.

— Marknaden för den här typen av tjänster har successivt mognat. Vi ser att behovet av stöd med laborativ designmetodik för samverkan i komplexa frågor bara ökar, säger Pia McAleenan, chef för offentlig sektor och myndighetssamverkan på SVID. Därför är det rätt tid att bilda ett bolag som tar avstamp i den kunskap och kompetens som har byggts upp i Förnyelselabbet under åren.

Kontakt