Om företaget

Vi är ett lokalt alternativ för hållbarhetens skull och vi jobbar så långt det är möjligt med material och processer som är rädda om natur och resurser.

Huvudsaklig inriktning

  • Digital design
  • Industridesign/produktdesign

Kompetenser

  • 3D/CAD-modellering
  • Cirkulär design
  • Konceptdesign
  • Prototyp-/modelltillverkning

Telefonnummer

070-495 23 79

Adress

Sveavägen 131
113 46 Stockholm

Startår

2016