Om företaget

Strategi. Design. Artefakter. Vi driver innovativa förändringar som berör. Det är alltid lättare när alla ser var vi är på väg. Vi prototypar oss fram till konkreta strategier och framtidsvisioner. Våra prisade jobb ligger i skärningspunkten mellan varumärken och människor. Visioner som behövde bli till. Nya företag, nya system, objekt, identiteter, tjänster, utrymmen, forskningsplattformar för mobilitet och konceptuella prototyper. Ja helt enkelt allt det där ’yet to be’.

Huvudsaklig inriktning

 • Destinationsdesign
 • Industridesign/produktdesign
 • Strategisk design
 • Tjänstedesign

Kompetenser

 • Användarstudier
 • Cirkulär design
 • Fordonsdesign
 • Förpackningsdesign
 • Grafisk profil
 • Interaktionsdesign/UX
 • Konceptdesign
 • Platsinnovation
 • Strategisk design
 • Tillgänglighet
 • Upplevelsedesign
 • Varumärkesstrategi

Telefonnummer

0734-221906

Adress

Svartensgatan 38
11620 Stockholm

Startår

2022