Om företaget

Vi är Motherland. Vi gör våra kunder framgångsrika med strategisk design.

Vi använder sambanden mellan design och affär, och hur de kan komplettera varandra. Enkelt uttryckt är målet att sammanfoga affärsmålet med kreativa lösningar som går bortom en vacker yta. Det kan beskrivas som att uppfinna ett språk för att uttrycka kundens filosofi, produkter eller tjänster tydligare.

Vi identifierar oupptäckta möjligheter i kundens värld. Vi ger kunden väl underbyggda och faktabaserade beslutsunderlag. Vi får det att hända genom design av både saker man kan ta på (materiellt) och saker man inte kan ta på (immateriellt). Det ska kännas och fungera bättre, för över allt annat är design upplevelser.

Huvudsaklig inriktning

 • Grafisk design
 • Strategisk design

Kompetenser

 • Artdirector (AD)
 • Design management
 • Förpackningsdesign
 • Grafisk profil
 • Illustration
 • Konceptdesign
 • Omvärldsbevakning
 • Strategisk design
 • Upplevelsedesign
 • Varumärkesstrategi

Webbplats

motherland.se

Telefonnummer

070-382 19 50

Adress

Östra Torggatan 14 B
65224 Karlstad

Startår

2005