Om företaget

På Miljögiraff är vi experter på att mäta miljöpåverkan och identifiera förbättringspotential utifrån ett livscykelperspektiv. Vi tror på en kombination av analys, kreativitet och samskapande för att utveckla hållbara lösningar som passar i en cirkulär framtid.

Med hjälp av vårt tvärdiciplinära team av livscykelexperter och livscykeldesigners stöttar vi kunder i produktutveckling, affärsutveckling och hållbarhetsstrategier.

Huvudsaklig inriktning

  • Cirkulär design

Kompetenser

  • Cirkulär design
  • Cirkulär ekonomi
  • EcoDesign Circle
  • Hållbarhet
  • LCA (livscykelanalys)
  • Strategisk design

Webbplats

www.miljogiraff.se

Telefonnummer

0709790747

Adress

Bläsgatan 2
414 62 Göteborg

Startår

2004