Om företaget

Hokahey consulting AB arbetar med att stärka organisationers förmåga inom ledarskap, innovation, kvalitet och tjänstedesign. Vår grund inom design är användarcentrerad utveckling där vi är specialiserade på att utbilda inom tjänstedesign och på att göra kundbehovsstudier.

Vi skräddarsyr utbildningar efter våra kunders behov – eftersom vi vet att ingen organisation är den andra lik. Vår pedagogik utgår från att människor lär i mötet med andra, är praktiskt orienterad och står på en vetenskaplig grund. Tillämpning av teorier och metoder på egna case ingår alltid för att säkerställa hög relevans.

Vi arbetar inom alla sektorer med enskilda organisationer eller med flera som tillsammans behöver hitta sätt att samverka kring en kund-, användare eller brukargrupp.

Huvudsaklig inriktning

  • Systemisk design
  • Tjänstedesign

Kompetenser

  • Användarstudier
  • Design management
  • Omvärldsbevakning
  • Processledning
  • Prototyp-/modelltillverkning

Webbplats

www.kundlyftet.se

Telefonnummer

070-5113634

Adress

Härldsberget 9
457 72 Grebbestad

Startår

2008