Om företaget

Förnyelselabbet arbetar med systemiska designmetoder för att bistå såväl lokala som nationella omställnings- och transformationsprocesser, utbildningssatsningar i systeminnovation och ledarskap, samt delaktighetsprocesser på olika platser.

Förnyelselabbet på SVID startades 2016 på uppdrag av Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och övergick efter uppdragets slut till att bli en integrerad del av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesigns verksamhet. Sedan 2023 är Förnyelselabbet ett eget bolag.

Läs mer om Förnyelselabbet och case på Förnyelselabbets webbplats.

Huvudsaklig inriktning

 • Strategisk design
 • Systemisk design

Kompetenser

 • Användarstudier
 • Design management
 • Hållbarhet
 • Konceptdesign
 • Omvärldsbevakning
 • Platsinnovation
 • Processledning
 • Prototyp-/modelltillverkning
 • Strategisk design

Telefonnummer

072-7468816

Adress

c/o Solvägen 17
13834 Älta

Startår

2023