Om företaget

Tjänstedesign, Service Design eller Design Thinking är en användarcentrerad utvecklingsmetod. Det kan handla om utveckling av tjänster, erbjudanden, organisationer, viktiga samhällsfunktioner eller större ekosystem. Genom att involvera de människor som berörs under hela utvecklingsprocessen skapas relevans, engagemang och lojalitet.

Vi på Expedition Mondial har lång och gedigen erfarenhet av att bygga upp innovationsmetoder och utveckla tjänster inom en rad olika branscher. Idag fokuserar vi på att hjälpa våra uppdragsgivare med arbetssätt och metoder så att de själva kan utveckla verksamheten tillsammans med användare, kunder och medarbetare. Vi hjälper till att skapa förutsättningar för kloka prioriteringar och investeringar och resultatet används ofta som underlag inför strategiskt viktiga beslut.

Huvudsaklig inriktning

 • Cirkulär design
 • Destinationsdesign
 • Strategisk design
 • Systemisk design
 • Tjänstedesign

Kompetenser

 • Användarstudier
 • Cirkulär design
 • Design management
 • Illustration
 • Interaktionsdesign/UX
 • Konceptdesign
 • Omvärldsbevakning
 • Processledning
 • Strategisk design
 • Upplevelsedesign
 • Varumärkesstrategi

Telefonnummer

0704153907

Adress

Birgerjarlsgatan 57c
113 56 Stockholm

Startår

2015