Om företaget

Tjänsten:
Materialisera strategi, coacha organisationer, utveckla produkter och produktlinjer, från frågan om varför och vad, genom tillverkning, hela vägen till lansering och bortom, med framgång att möta de eftertraktade användarna.

Affärsstrategi/marknadsanpassning: Justera och finjustera affärsstrategin för att bättre integrera med nuvarande och nyupptäckta användarsegment, forma varumärkets palett.

Produktlinjearkitektur: Innan nya produkter utvecklas, identifiera vem användaren är, vad den nuvarande produktlinjen består av, vad som kommer att överleva, vad som behöver läggas till, definieras och planeras på kort, medellång och lång sikt.

Produktdesign & utveckling: Baserat på en tydlig och strategisk brief inklusive användarfokus, teknik, tillverkning, ledtider, investeringar, avsedd prissättning, målmarginaler, volymer, tidtabell, ESG-frågor och mer, i samverkan med varumärkets palett, påbörjas produktdesignprocessen.

Produktutveckling: Parallellt med produktdesignprocessen, säkerställ att nödvändiga kompetenser inom ingenjörskonst finns på plats och blir en integrerad del av den övergripande utvecklingsprocessen.

Kommersialisering: Beroende på tillverkningsrelaterade behov från ett projekt till ett annat, oavsett om det handlar om sourcing eller aktiv service genom processen med befintliga produktionsresurser, aktiveras detta till den nivå som behövs, ända fram till leverans av färdig produkt.

Koordination av kommunikation: Koordinera spektrumet av kommunikation, bortom produkten; inklusive grafisk design, förpackning, bilder och video, SoMe och arkitektur för en solid, förbättrad och konsekvent marknadsuppfattning, i linje med varumärkets palett.

Lanseringsimplementering och PR: När tiden är inne, säkerställ att opinionsbildare, media, ledande kunder, nya affärsprospekt, allmänna intressenter och branschen i stort adresseras och bjuds in för att uppleva vad som lanseras, koordinerat genom paletten av olika digitala och live mediakanaler.

Huvudsaklig inriktning

 • Cirkulär design
 • Grafisk design
 • Industridesign/produktdesign
 • Strategisk design
 • Tjänstedesign

Kompetenser

 • Artdirector (AD)
 • Cirkulär design
 • Design management
 • Fordonsdesign
 • Grafisk profil
 • Hållbarhet
 • Konceptdesign
 • Strategisk design
 • Varumärkesstrategi

Webbplats

com-tru.com

Telefonnummer

0707181993

Adress

c/o Ytterborn, Östhammarsgatan 64
11528 Stockholm

Startår

2024