Om företaget

Produktutveckling från konceptskiss till färdig produkt, produktionslösningar och produktionskostnadsanalys.
Avancerad prototypframtagning. Globalt sourcingstöd Europa/Asien.
IP kompetens för patentprocess och designregistrering.

Huvudsaklig inriktning

 • Industridesign/produktdesign
 • Strategisk design

Kompetenser

 • 3D/CAD-modellering
 • Animering
 • Cirkulär design
 • Design management
 • Fordonsdesign
 • Illustration
 • Konceptdesign
 • Processledning
 • Prototyp-/modelltillverkning
 • Strategisk design

Telefonnummer

0705-236065

Adress

Östanväg 5
21774 Malmö

Startår

1992