Om företaget

Avalon grundades 1997 i Karlshamn, Sverige, av Peter Mattisson. Hans idé var att starta ett konsultföretag som verkligen erbjuder spetskompetens inom produkt- och systemutveckling. Avalon blev snabbt känt för att hjälpa sina kunder att korta ledtiderna i utvecklingsprocessen. Genom att vara branschoberoende har idéer och erfarenheter hämtats och förädlats från en bransch till en annan, samtidigt som fokus är att ligga i framkant gällande ny teknik.

Avalons idé har aldrig varit att bli störst, utan att betraktas som den bästa och mest önskvärda samarbetspartnern. Genom kundundersökningar under åren kan också konstateras att Avalon har en unikt stark position. Senast 2018 så har Avalons kunder svarat att 98% vill anlita Avalon igen, vilket är ett exceptionellt starkt betyg. Bolaget har vuxit organiskt och successivt till att idag vara c:a 200 anställda på 14 olika platser i Skandinavien. Många kunder har blivit hjälpta under åren och de återkommande kunderna är många.

Avalon Innovation har också fått många utmärkelser och priser inom innovation och design. Bland dessa är vi speciellt stolta över flertalet Red Dot Design Awards, Medical Design Excellence Awards, iF Product Design Award, Black Diamond Award and The Swedish Aluminium Packaging Design Award.

Avalon Innovation ingår i innovationskoncernen Cimon vars affärsidé är att forma idéer och produkter som kan bli ”gamechangers” i sin respektive bransch. Avalon Innovation är ofta samarbetspartner och leverantör till dessa andra bolag i koncernen.

Affärsidé
Bättre produkter och system. Snabbare.

Företagskultur
Avalons företagskultur har vi tillsammans definierat till ”Ödmjukt entreprenörskap”.

Med det menar vi att vi alltid skall vilja lite till och utmana gamla sanningar i målet är verkligen hjälpa kunderna få fram bra och ibland banbrytande lösningar och innovationer. Men vi måste göra detta med respekt dels för kundernas kunskaper och erfarenheter, men också i ett positivt samarbetsklimat där vi alltid tar hänsyn och tar vara på varandras olikheter.

Huvudsaklig inriktning

 • Cirkulär design
 • Industridesign/produktdesign
 • Strategisk design
 • Systemisk design

Kompetenser

 • 3D/CAD-modellering
 • Användarstudier
 • Cirkulär design
 • Design management
 • Fordonsdesign
 • Förpackningsdesign
 • Hållbarhet
 • Interaktionsdesign/UX
 • Konceptdesign
 • Processledning
 • Prototyp-/modelltillverkning
 • Strategisk design
 • Tillgänglighet
 • Varumärkesstrategi

Telefonnummer

070 454 30 66

Adress

Berga Allé
25452 Helsingborg

Startår

1997