Om företaget

Med passion för teknik och innovation hjälper vi våra kunder oberoende bransch att utveckla framtidens produkter. Vi håller högt tempo med rätt fokus och våra effektiva utvecklingsteam hjälper våra kunder att att sänka sina utvecklings-kostnader och få full kontroll på leveranserna. Genom mängder av olika uppdrag och projekt har vi genom åren byggt upp djupa branschoberoende kunskaper inom ett brett antal specialistområden. Vi tar de bästa erfarenheterna vi lärt oss i en bransch vidare in i en annan. Antingen genom tillsättning av teknikkonsulter på plats hos våra kunder eller genom att bli kundernas externa utvecklingspartner.

Huvudsaklig inriktning

  • Grafisk design
  • Industridesign/produktdesign
  • Strategisk design

Kompetenser

  • 3D/CAD-modellering
  • Användarstudier
  • Design management
  • Förpackningsdesign
  • Konceptdesign
  • Prototyp-/modelltillverkning
  • Strategisk design

Telefonnummer

070-454 37 50

Adress

Hornsgatan 174
11734 Stockholm

Startår

1997