Under våren har 31 startups, företag och innovatörer gått SVIDs utbildningsprogram Designdrivet. Där har de fått lära sig mer om hur man kan utveckla sitt företag med hjälp av designmetodik.

Utbildningen har varit uppskattad och många har fått både inspiration till förändring i företaget och ökad kunskap om hur man kan skapa innovationer med hjälp av designmetodiken

– Det är väldigt berikande att jobba direkt med företagen i deras innovations- och förändringsarbete och att se entusiasmen och resultatet av utbildningen, säger Kristina Frisk, vd på SVID.

Många av företagen hade aldrig tidigare varit i direktkontakt med sina kunder, något de fick prova på redan efter första utbildningstillfället. Att prata med användaren eller kunden, och verkligen förstå problemet eller utmaningen, är det första steget i designprocessen.

Finess Hygiene AB är ett av företagen som gått Designdrivet, och som upplever att det skett en stor förändring i företaget efter utbildningen.

– Förut hade vi inte ens varit ute och besökt våra kunder för att ta reda på deras verkliga behov. Nu har vi verkligen ställt om, vi har större samverkan inom företaget och jobbar nära kunderna och marknaden. Det är jättenyttigt att vara ute och se hur våra produkter används, det har gett oss många nya insikter och vi håller just nu på att utveckla en ny produkt utifrån verkliga behov, säger Susanne Adolfsson, produktchef på Finess Hygiene AB.

Coachas under utbildningen

Utbildningarna har haft tre fysiska träffar med tillfälle till coachning där emellan. Vid coachningen har det funnits tid att fokusera mer på respektive företags utmaningar, vilket har varit mycket uppskattat.

– Många fokuserar på lösningar för tidigt, så i coachningen har det varit viktigt att hjälpa företagen att ta ett steg tillbaka och fokusera på själva utmaningen eller problemområdet, säger Fredrik Forsman, projektledare på SVID och utbildare i Designdrivet.

Mer om Designdrivet

Designdrivet är en kompetenshöjande utbildning för små och medelstora företag, som vill bli mer innovativa och skapa varor och tjänster som löser kundernas verkliga problem och behov.

Kontakt