I höst arrangerar Svensk Form, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och Svenska Designsällskapet fyra digitala Design talks om hur kraften i design kan tas tillvara för att driva på hållbarhetsomställningen.

Samtalen bygger på studien Design som utvecklingskraft som Svensk Form och SVID har tagit fram på uppdrag av Kulturdepartementet.

Nu är det dags för det första samtalet!

Klockan 12:00-13:00 den 22 september möter du bland andra studiens ena författare Lisa Daram, Mats Widbom, vd Svensk Form, Jonas Olsson, vd SVID, Pia McAleenan, chef för offentlig sektor och myndighetssamverkan på SVID samt Åsa Minoz, Innovationsstrateg på Viable Cities.

Samtliga samtal modereras av Helena Karlberg, ordförande i Svenska Designsällskapet.

Anmälan

Anmäl dig till helena.karlberg@ltubusiness.se senast den 21 september.

Seminariet är kostnadsfritt.

Save the date för fler Design talks

Lägg in de här datumen i din kalender för kommande Design talks om design som utvecklingskraft under hösten! Mer information kommer framöver.

  • Torsdagen den 20 oktober 2022 kl. 12-13
  • Torsdagen den 10 november 2022 kl. 12-13
  • Torsdagen den 15 december 2022 kl. 12-13

Mer om arrangörerna

Se inspelning från Design talks

Inspelning från Design talks den 22 september 2022. Medverkande: Lisa Daram, en av författarna av studien Design som utvecklingskraft, Mats Widbom, vd Svensk Form, Jonas Olsson, vd SVID, Pia McAleenan, chef för offentlig sektor och myndighetssamverkan, SVID och Åsa Minoz, innovationsstrateg, Viable Cities. Moderator: Helena Karlberg, ordförande, Svenska Designsällskapet.