Hur påverkar pandemin företag inom designområdet? Vilka åtgärder krävs från regeringen och vad kommer att behövas framöver? Vilket stöd kan de nationella designorganisationerna erbjuda? Det kommenterar SVID, Svensk Form och Design Sweden i ett gemensamt uttalande som vi välkomnar dig att ta del av.

Form- och designbranschen består till stor del av småföretagare och egenföretagare med mycket små marginaler och ett socialförsäkringssystem som är dåligt anpassat för rådande situation. Varje avbokat uppdrag är kännbart, samtidigt som osäkerheten om framtida uppdrag ger långsiktigt en svårförutsägbar situation. Den ekonomiska utsattheten är lika stor oavsett var man befinner sig, det visar inte minst våra tidigare enkäter och samtal.

Det är således minst lika utmanande tider nu för formgivare och designer som för konstnärer inom bildkonst, scenkonst och musik när infrastrukturen försvagas och intäkter plötsligt uteblir. Inställda utställningar och internationella mässor, som till exempel den stora möbelmässan i Milano, resulterar i att formgivare och designer mister viktiga uppdrag och inkomster. Dessutom ser vi hur företag och verksamheter som beställer designtjänster permitterar och drar ner på uppdragsbeställningar, eller går i konkurs, vilket i sin tur påverkar designbranschen.

Vi välkomnar de stödpaket som regeringen nu tar fram och andra åtgärder som skyddar och hjälper företag och enskilda designer på en prekär arbetsmarknad med försämrade trygghetssystem och vi vill med detta utskick samordna informationen och även ge tips på vad våra egna designorganisationer kan bidra med i dessa kristider i form av digitala erbjudanden, fri juridisk konsultation, workshoppar och stöd av olika slag.

Vi ser vidare att form- och designsektorn blir oerhört viktig när marknaden åter börjar ta fart efter det stålbad som Corona-utbrottet har inneburit för hela form- och designbranschen och samhället i stort. I bästa fall kan det nödläge som nu är fallet, då människor av nödvändighet måste agera på nya sätt, bana väg för nya konsumtions- och beteendemönster inom den större transformation som samhället måste klara av på kort tid för att bygga morgondagens hållbara samhälle. I genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö, i allt det innovations- och omställningsarbete vi står inför, och inte minst för att nå målsättningarna i Agenda 2030, kan formområdets representanter och designer verka för en hållbar samhällsutveckling genom design.

Vi hoppas du ska få nytta och glädje av våra samordnade insatser som du kan läsa mer om på våra webbplatser nedan.

Vi sänder våra bästa hälsningar och tillönskar en god hälsa med fortsatta uppdrag och jobb!

Mats Widbom, vd Svensk Form / Jonas Olsson, vd SVID / Lotta Ahlvar, ordförande Design Sweden

Mats Widbom, vd Svensk Form, Jonas Olsson, vd SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Lotta Ahlvar, ordförande Design Sweden
Mats Widbom, vd Svensk Form, Jonas Olsson, vd SVID och Lotta Ahlvar, ordförande Design Sweden

Publicerad 26 maj 2020

Uppdaterad 27 maj 2020