Följeforskningsuppdraget för Nya Gällivare var ett projekt inom SVID. Uppdraget innebar att man följde Gällivare kommuns förberedelser för flyttningen av samhället och att skapa ett nytt utifrån ett visionsarbete som i grunden är resultatet av City Move Interdesign 2009.

Uppdraget genomfördes på uppdrag av Gällivare Kommun och Tillväxtverket.

Projekttid

Projektet pågick den 1/4 2010 – 31/12 2012.

Rapport om följeforskningen