Projektet skulle prova och visa hur design med designmetodik och helhetstänkande kan integreras i kommunala tillväxtstrategier.

Satsningen medverkade till att stärka kommunernas identitet och kommunicera den, samt bidrog till det lokal näringslivets utveckling. Ett pilotprojekt med kommunerna Orsa, Laxå, Västervik och Hällefors pågick från 2003 till 2004. Pilotprojektet hade stöd av NUTEK, Lokal Näringslivsutveckling (LNU) och Arena för tillväxt. SVID medverkade också i ett designprojekt i Åre kommun, med vilken satsning pilotprojektet samverkade.

Syfte

Att utveckla en metod för att applicera designmetodik och designprocessen som ett verktyg i kommunal och näringslivsutveckling.

Målgrupp

Kommuner, lokalt näringsliv och invånare.