Projektet skulle visa nyttan med att använda design och hur det kan göras praktiskt.

En designer höll utbildningar för personer som arbetar i mindre verkstadsföretag och kommunala organisationer på deras arbetsplatser. Utifrån frågor om och diskussioner av designs betydelse skapade gruppen förslag till förbättringar av den egna verksamheten. Det kunde gälla utformningen av produkter, miljöer och tjänster men även marknadskommunikationen och profileringen eller arbetsförhållanden, organisationen eller logistik. 

Genom att utbildningen omfattade breda grupper av anställda och ledningspersoner ökade förutsättningarna för att företaget eller och organisationen skulle kunna ta tillvara deras idéer, kunskaper och intressen. Det bidrog i sin tur till att skapa konkurrenskraftiga arbetstillfällen och verksamheter. Projektet drevs i samarbete med LO, Kommunförbundet och Teknikföretagen

Syfte

Ge kunskap om metoder för att skapa förslag till förbättringar av den egna verksamheten.

Målgrupp

Anställda och ledningspersoner i mindre verkstadsföretag och kommunala organisationer.