2018 års stipendium om 100 000 kr delades ut till Alejandro Mandrión Moreno, masterstudent i Advanced Product Design vid Designhögskolan vid Umeå universitet och med en kandidatexamen i industriell designteknik och produktutveckling vid UPC – Universitat Politécnica de Catalunya i Spanien.

Stipendiet delas ut till en designstudent som visat på djärvhet och lust i sitt arbete.

Alejandro Mandrión Moreno har en kandidatexamen i industriell designteknik och produktutveckling vid UPC – Universitat Politécnica de Catalunya i Spanien. Stipendiet delades ut under ett seminarium på Designhögskolan i Umeå.

– Det är en ära att få ett så stort erkännande. Det betyder mycket för mig, och jag känner att det representerar den svenska kulturen genom att välkomna och stödja talang, oavsett varifrån den kommer. Det ger oss designer en chans att göra skillnad. Jag kanske gör bra ifrån mig nu, men det här är bara början. Michael Treschow-stipendiet motiverar mig till att driva på hårdare och att sikta högre, säger Alejandro Mandrión Moreno.

Alejandro Mandrión Moreno tilldelas Treschow-stipendiet
<em>Alejandro Mandrión Moreno tilldelas Treschow-stipendiet 2018 vid Designhögskolan i Umeå den 4 juni 2019. </em>

Juryns motivering

”Alejandro Mandrion Moreno tilldelas årets Michael Treschow-stipendium för sin lust och drivkraft att sätta sig in i kontexter och kombinera olika kunskapsområden för att nå fram till trovärdiga, hållbara och inkluderande koncept. Orädd tar han sig an utmaningar inom områden som industriverktyg, matförvaring och hjälpmedel för personer med synnedsättning. Med designmetodiken som grund lyckas Alejandro sammanföra olika discipliner och kompetenser i sina projekt där stor empati för användarna, hög teknisk nivå och stark formgivning genomsyrar designlösningarna.

Alejandro visar på en ambitiös och ödmjuk attityd i sitt skapande och i sitt researcharbete. I sitt masterarbete på Designhögskolan i Umeå har han under våren 2019 undersökt hur området pedagogik och utbildning för unga barn (0-3 år) kan utvecklas och tillgängliggöras genom design. Vi ser med spänning fram emot att följa Alejandro i kommande utmaningar han tar sig an framöver.”