Lina Wilckens, masterstudent i Business & Design, HDK vid Göteborgs universitet och med kandidatexamen i industridesign från Konstfack, tilldelades Michael Treschow-stipendiet 2017 om 100 000 kronor.

Genom att kritiskt granska, utveckla metoder för att utforska sammanhang och skapa fritt vill Lina Wilckens ta fram innovativa lösningar som är hållbara för människor, samhällen och planeten.

– Det är fantastiskt att få Michael Treschow-stipendiet och jag kunde knappt tro det när jag fick samtalet. Stipendiet öppnar upp för många nya möjligheter; det gör att jag fullständigt kan fokusera på mina studier och får chans att genomföra projekt som tidigare endast var idéer. Det är även en stor uppmuntran till att fortsätta utvecklas som designer och att forska och arbeta kritiskt kring större frågor i samhället. Jag hoppas kunna bidra till både aktuella och framtida ämnen! sade Lina Wilckens när hon tog emot stipendiet.

Lina Wilckens får blommor och diplom från Michael Treschow
Lina Wilckens och Michael Treschow

Lina kom till Sverige 2012 för att lära sig svenska och studera design. Efter ett förberedande år på Nyckelviksskolan, kandidatexamen i industridesign på Konstfack och en utbytestermin på Glasgow School of Art gick hon på masterprogrammet med inriktning mot Business & Design på HDK vid Göteborgs universitet när hon fick stipendiet.

Juryns motivering

”Lina Wilckens tilldelas årets Michael Treschow-stipendium för sitt modiga och samhällskritiska förhållningssätt till design. Hon visar på en enorm drivkraft och beslutsamhet som lyser igenom i alla hennes arbeten och många engagemang.

Lina visar en bredd på sitt designarbete, med allt från sin ”lounge chair un{common}”, som ifrågasätter tradition och bryter normer, till att undersöka hållbara, ätbara förpackningslösningar. I texten ”The language of design” visar hon även på betydelsen av det skrivna ordet, som Lina själv beskriver det, den kanske mest intressanta men också mest försummade designmetoden.

Stipendiet delas ut till en student som visar på djärvhet, nydanande, socialt engagemang och hållbarhet och inom alla kategorier får Lina högsta betyg av juryn. Vi ser med glädje fram emot att få följa hennes framsteg och fortsatta arbete med viktiga och svåra samhällsfrågor som kommer innebära en bättre värld för oss alla.”