Linnea Våglund, masterstudent i Material Futures vid Central Saint Martins i London och med kandidatexamen i industridesign från Konstfack, tilldelades Michael Treschow-stipendiet 2016 om 100 000 kronor. Stipendiet delas ut till en designstudent som visat på djärvhet och lust i sitt arbete.

– Jag är superglad över att få Michael Treschow-stipendiet! Det innebär att jag kan fortsätta studera design på en masterutbildning i London inom spekulativ design. Det känns extra kul eftersom den här typen av design vanligtvis inte får så stor uppmärksamhet i Sverige. Istället för att lösa problem ämnar spekulativ design att agera som en katalysator för diskussion, om hur vetenskap, värderingar och samhällsstrukturer kan forma framtiden i vår alltmer komplexa värld, säger Linnea Våglund.

Det var under studietiden på Konstfack med en utbytestermin på Parsons School of Design i New York som Linnea började att intressera sig för spekulativ design. Kandidatexamensarbetet ”Biosynthetic Possessions” utförde hon inom spekulativ design och syntetisk biologi. I det målar hon upp ett framtida scenario där fabriker snabbt fått lägga ner för att ge andrum åt miljön. När endast biologiska och digitala produkter tillåts på marknaden, tas alla objekt fram från modifierade organismer – ett bord från genmodifierade frön, som kräver omvårdnad men som också reparerar och mångfaldigar sig själv, en levande nallebjörn och bioluminiscenta lampor av svamp i avsaknad av elektricitet.

I en utställning tillsammans med Interactive Institute, ”Audible Flora and Human Beeings”, visar hon bland annat på ett framtida scenario där biohackers designar en ny sensorplanta som uppmärksammar människor på miljöföroreningar genom att avge ett ljud. Efter ett tag muterar plantorna och sprids utom kontroll i förorenade områden som nu inte kan bebos på grund av det höga oljud som skapas. Scenariot ställer frågor kring vilken kraft det naturliga urvalet har och den moraliska skillnaden mellan naturlig utveckling och människoskapad design.

Juryns motivering:

”Linnea Våglund tilldelas årets Michael Treschow-stipendium för sin experimentlusta, djärvhet och förmåga till att vara nyskapande i både idéer och utförande, inte minst inom spekulativ design. Hon har ett utforskande perspektiv där hon hela tiden ligger i framkant och är en sensor för vad som händer i samhället idag. Hon söker inspiration på många olika sätt och hämtar kunskap från både samhälls- och naturvetenskap. Linnea är kritisk i ordets ursprungliga mening och landar inte i det enkla utan lägger istället ett intellektuellt collage av lösningar. Vi ser med stor spänning fram emot Linneas fortsatta utveckling och vad hon kommer att åstadkomma i framtiden!”