2011 - Gabriella Rubin och Niklas Kull
Gabriella Rubin och Niklas Kull. Foto: Victor Sandqvist

Gabriella Rubin och Niklas Kull tilldelades Michael Treschow-stipendiet för sina samlade arbeten men juryn belyste speciellt deras gemensamma projektarbete, Made in Kenya.

Gabriella och Niklas reste till Kenya för att studera de verktyg som används ute på fälten i det småskaliga ekologiska jordbruket.

En viktig faktor för den ekonomiska utvecklingen på den afrikanska landsbygden är att man förädlar tillgängliga jordbruksprodukter lokalt, med små resurser och låg miljöbelastning. Gabriella och Niklas utvecklade därför bland annat en muskelkraftsdriven juice-extraktor, tänkt att tillverkas lokalt.

Hallå där…

I maj 2012, ett halvår efter att Gabriella och Niklas mottagit Michael Treschow-stipendiet, intervjuade vi dem om vad stipendiet inneburit för dem hittills.

Du har mottagit Michael Treschows stipendium om 50 000 kr. Vad innebär stipendiet, förutom pengarna?

– Stipendiet är verkligen en stor uppmuntran till att fortsätta utmana mig själv och min roll som designer. Det känns fantastiskt att bli uppmärksammad och uppskattad för det arbete man gör och har gjort hittills, säger Gabriella.

– Först och främst är det så klart en stor ära! Stipendiet blir också som en slags bekräftelse på att allt jobb man har gjort under sin kandidatutbildning och kandidatprojekt uppskattas. Det har även gjort mig extra motiverad att fortsätta prestera på så hög nivå jag bara kan, säger Niklas.

Vad har stipendiet betytt för dig personligen, för din karriär och utveckling, för framtiden?

– Att bli utnämnd till Michael Treschow-stipendiet av en framstående jury stärker självförtroendet och tilltron till min förmåga som designer. Stipendiet är också till stor hjälp på många sätt nu när jag ska ta sabbatsår från studierna för att praktisera, säger Gabriella.

– Stipendiet har gett mig större självförtroende i mitt arbete och en tro på det jag gör. Uppmärksamheten vi fick efter mottagandet har självklart varit mycket bra för min framtida karriär och att kunna nämna en utmärkelse som denna på mitt CV är väldigt positivt, säger Niklas.

Studenterna uppmuntras att redan i början av utbildningen samla ihop arbeten i sin portfolio för att söka stipendiet. Har du något råd till studenterna som söker stipendiet?

– Jag tycker det är viktigt att våga göra projekt som utmanar både en själv och andra, och tillämpa designmetodiken på nya sätt och situationer. När det kommer till portfolion, tycker jag det är viktigt att försöka visa vem man är, inte bara vad man kan, och också vad man står för, säger Gabriella.

– Jag tror det är viktigt att försöka lyfta sina starka sidor och även det som gör en speciell. Alla tycket om projekt som sticker ut eller är nytänkande på något sätt. Tror även det är mer och mer viktigt att man kan visa att de projekten man gjort har ett helhetstänk. Visa hur du har tänk angående materialval, produktion och hållbarhet etc, säger Niklas.

Har du något annat du vill berätta kring stipendiet eller din tid efter stipendieutdelningen?

– Skulle vilja säga att själva utdelningen av stipendiet också var en stor upplevelse och något jag kommer bära med mig i framtiden, säger Niklas. Nu ser jag fram emot att sitta i juryn för att hitta framtida Michael Treschow-stipendiater och träffa tidigare mottagare av stipendiet!