I sitt examensarbete på Konstfack skapade Linus Sundblad sjukhusroboten ”Kompis” som skapar trygghet för sjuka barn och anhöriga.

Ifrågasätter normer och tar sig an komplexa system

Juryns motivering: ”Linus Sundblad visar en stor bredd och nyanserad formkänsla i sin portfölj. I projektet Kompis, en sjukhusrobot för barn, har han skapat möjligheter som ligger nära verkligheten men samtidigt utmanar i sitt nytänkande. Linus koncept ökar tryggheten för barnet, föräldrar och vårdgivare och gör det med charm. Lusten att ifrågasätta normer samt att våga ta sig an komplexa problem gör att vi med stor spänning ser fram emot hans fortsatta utveckling till framgångsrik designer.”

Om Linus Sundblad

Linus Sundblad är född 1983 och har studerat industridesign på Konstfack i Stockholm. Nu går Linus masterprogrammet Formgiving Intelligence på Konstfack.

– Att bli tilldelad en utmärkelse som Michael Treschow-stipendiet innebär en stor glädje, säger Linus Sundblad. Att mitt arbete uppskattas av andra känns mycket hedrande och ger en extra motivation till att fortsätta utvecklas. Som designstudent blir det ofta sena nätter och man ger mycket kärlek åt sina projekt. Att då bli uppmärksammad på detta sätt är otroligt roligt och ger en tilltro till min egen förmåga och vision.