Ville Lintamo är född 1980 och tog sin kandidatexamen från Designhögskolan i Umeå våren 2008. När han fick stipendiet i december 2008, studerade han transportdesign på Designhögskolan i Umeå.

– Stipendiet är ett kvitto på att det man gjort uppskattas av andra. Det inspirerar och motiverar framtida studier, sade Ville Lintamo.

Det har nu gått en tid sedan Ville fick stipendiet, och vi har intervjuat honom om vad stipendiet betytt för honom.

Du har mottagit Michael Treschows stipendium om 50 000 kr. Vad innebär stipendiet, förutom pengarna?

– Stipendiet innebär framförallt mycket glädje! Glädjen består av att arbetet man gjort uppskattas. Stipendiet har också inneburit mycket uppmärksamhet och många kontakter.

Vad har stipendiet betytt för dig personligen, för din karriär och utveckling, för framtiden?

– Design kan göras på många olika sett. Det finns lika många visioner som designers. För att bli en bra designer behöver man ha en stark vision om det man vill göra. Stipendiet har gett mig tro på min vision och stärkt mitt självförtroende som industridesigner, speciellt vid tillfällen när man blir starkt ifrågasatt. Det ger också kraft att kämpa vidare för frågor som jag upplever viktiga.

Studenterna uppmuntras att redan i början av utbildningen samla ihop arbeten i sin portfolio för att söka stipendiet. Har du något råd till studenterna som söker stipendiet?

– Jag tycker inte att man skall fokusera så mycket på portfolion. Jag tycker att portfolion skall spegla studenten. Studenten skall inte designa för portfolion. Det finns en liten men viktig nyansskillnad där.

Djärv designer med empati för människor

Juryns motivering:
”Ville är en djärv designer med ett stort hjärta som inte räds att ta sig an de stora frågorna. Med tydlig utgångspunkt i och stark empati för människor tar han initiativ till att förbättra allt ifrån hur torghandlare upplever sin vardag till hur man kan bjuda in döva att delta i samhället på nya villkor. Vi gläds åt Villes drivkraft att ifrågasätta konventioner och vi ser med stor spänning fram emot hur han, efter sina masterstudier, kommer att bidra till att framtidens transportmedel omformas utifrån nya perspektiv.”