Daniel Eriksson mottog stipendiet 2005. Han studerar på industridesignutbildningen på Konstfack och tar examen våren 2007.

Juryns motivering löd:
”Daniel har visat ett ovanligt moget och brett formspråk, med såväl poetisk lyhördhet som teknisk stringens. Han har en förmåga att översätta koncept till uttrycksfulla objekt som vittnar om ett djupt intresse inför de möjligheter som designyrket erbjuder.”

Du har mottagit Michael Treschows stipendium om 50 000 kr. Vad innebär stipendiet, förutom en stor summa pengar?

– Att bli uppmärksammad av framstående personer i designbranschen ger en rejäl kick som stärker självförtroendet. Stipendiet är ju också en merit när man söker sig vidare inom utbildningar eller arbete.

Vad har stipendiet betytt för dig personligen, för din karriär och utveckling, för framtiden?

– Det kändes väldigt roligt och sporrande att få stipendiet. För mig har stipendiet betytt mycket under min termin som utbytesstudent i Barcelona. Det gav mig möjligheter att resa och uppleva inspirerande platser, museer och utställningar både i och utanför Barcelona. Jag har också kunnat gå kurser i ämnen som intresserar mig utanför designutbildningen. Det har gett mig erfarenheter och kunskaper jag har nytta av i min karriär. Och den positiva känslan av att ha fått stipendiet har jag med mig när jag går ut nu till våren!

Studenterna uppmuntras att redan i början av utbildningen samla ihop arbeten i sin portfolio för att söka stipendiet. Har du något råd till studenterna som söker stipendiet?

– Visa vem du är och vad du vill! Var tydlig och försök få motivering och arbetsprover att stödja varandra. Om det är svårt med urvalet: Visa de projekt du tycker var roligast/intressantast. Det är troligtvis de som speglar dig bäst. Lycka till!