Emmy Larsson tog emot stipendiet 2004. Hon studerade då på Konstfack i Stockholm och är nu verksam som industridesigner på Ergonomidesign.

Du har mottagit Michael Treschows stipendium om 50000 kr. Vad innebär stipendiet, förutom pengarna?

– Stipendiet fick mig att tro på mig själv och min framtid som industridesigner.

Vad har stipendiet betytt för dig personligen, för din karriär och utveckling, för framtiden?

– Stipendiet möjliggjorde mina utlandsstudier och jag kunde finansiera mitt magisterexjobb utan att behöva kompromissa. Stipendiet blev även avgörande när jag sökte jobb. Det kan ju fungera som en garanti på vem jag är och vad jag kan prestera. Uppmärksamheten gjorde också att jag fick flera nya viktiga kontakter.

Studenterna uppmuntras att redan i början av utbildningen samla ihop arbeten i sin portfolio för att söka stipendiet. Har du något råd till studenterna som söker stipendiet?Man behöver ändå förr eller senare samla sina arbeten för att söka jobb. Det är väldigt viktigt att ta vara på och samla ihop det man gjort och lagt ner så mycket tid och kraft på. Har man dessutom gjort detta arbete i tid får man ett stort försprång då man söker stipendium, praktikplatser eller jobb. Jag lade ner en del tid på portfolioarbetet inför stipendieansökan, det lönade sig, och dessutom hade jag en bra grund att fylla på under min magisterutbildning och kunde tidigt vara ute och söka jobb före många andra.