Regeringen har gett Thomas Pålsson vid Patent- och registreringsverket i uppdrag att undersöka hur Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes) kan inordnas i Moderna Museet. Utredaren ska även analysera om även Statens konstråd kan integreras i Moderna museet. Syftet är att effektivisera och stärka den statliga kulturförvaltningen.

I en tid av ekonomiska och teknologiska utmaningar ser regeringen behovet av en kostnadseffektiv och ändamålsenlig organisation inom kultursektorn. Kulturminister Parisa Liljestrand betonar att en samlad myndighet kan bli ett starkare nav inom konst, arkitektur, form och design, både nationellt och internationellt.

Thomas Pålsson, vikarierande generaldirektör för Patent- och registreringsverket, är utsedd till utredare och ska lämna förslag på hur uppgifterna vid ArkDes kan inordnas i Moderna museet och analysera möjligheterna att även inkludera Statens konstråd. Utredningen ska redovisas senast den 31 januari 2025.

Publicerad 20 juni 2024

Uppdaterad 28 juni 2024