Annelie Hultman har tagit emot 85 000 kronor som den första mottagaren av The Hans Ehrich Award for Excellent Young Industrial Design.

(Foto: Fredrik Ekblad/Österlenmagasinet)

Stipendiaten Anneli Hultman tog sin examen från masterutbildningen i design vid Konstfack i våras och är CDO, Chief Design Officer, på start up-företaget AndningMed.

The Hans Ehrich Award for Excellent Young Industrial Design ska delas ut årligen till en student som nyligen avslutat sin industridesignutbildning i Umeå, Lund, vid HDK eller Konstfack, denna första gång på Hans Ehrichs 80-årsdag den 25 september.

– Min ambition med stipendiet är att stötta och uppmuntra de som i den nya generationen brinner för industridesign på samma sätt som jag själv så länge har gjort, säger Hans Ehrich.

Hans Ehrich har arbetat som industridesigner sedan 1968 då han tillsammans med klasskamraten Tom Ahlström startade A&E Design, sedan dess ett av Sveriges ledande konsultföretag inom industridesign. Tre av deras mest kända produkter är diskborsten 1230 för norska Jordan, såld i 67 miljoner exemplar under dess 40-åriga existens, den röda kölappsautomaten M80 för Turn-O-Matic och fällpallen Stockholm som idag finns på museer över hela världen. Hela företagets arkiv med skisser, modeller och prototyper finns tillgängligt för forskning på Nationalmuseum.

Expertkompetens i juryn

Fredrik Forsman och Matilda Legeby, båda industridesigner, representerar SVID och Svensk Form i juryn. I övrigt består juryn av juryns ordförande Hans Ehrich, Michael Ernstell, intendent vid Nationalmuseum och Jochen Ratjen från JR Design-Insight.

Uppvisar hög kvalitet och bredd i sitt designarbete

Anneli Hultman

Juryns val av Anneli Hultman som årets stipendiat var enhälligt. Så här lydde motiveringen:

”Annelie uppvisar en mycket hög kvalitet och bredd i sitt designarbete, där processen är underbyggd med en tydlig användarcentrerad metodik. Hon synliggör målgruppernas behov genom djupintervjuer och hennes designbeslut är tydliga. Annelie visar prov på en fin skissteknik, såväl som att hon behärskar det tredimensionella arbetet i olika material och medier. Med en formsäker hand visar hon på innovationshöjd både i genomförande och materialutforskande när hon demonstrerar hur hon löser relevanta samhällsutmaningar med människan i centrum.”

Mer om stipendiet och stipendiaten