I slutet av augusti höll SVIDs vd Kristina Frisk en inspirationsföreläsning i designtänkande för Teknikföretagens branschgrupper TEBAB.

– Jag älskar att komma ut och inspirera, och visa på hur design kan hjälpa företag och organisationer i allt utvecklingsarbete, säger Kristina Frisk.

Design är ett kreativt ifrågasättande och har metoder för att lösa komplexa problem att använda i alla utvecklings- och förändringsprocesser.

Viktigt att lyssna in användaren

Föreläsningen var uppskattad och gav insikter om vikten av att ha en process för att inte glömma bort det första, och viktigaste steget – att lyssna in användaren eller kunden.

– Egentligen vet man att det är viktigt att lyssna in kunden och behovet, men övningen Kristina gjorde visade hur låsta vi är vid vår egen uppfattning och att vi inte spontant börjar ställa rätt frågor, om vi ens ställer några frågor, säger Ingrid Näsström, vd på TEBAB.