Nu introducerar vi vår nya visuella identitet och webbplats!

– Med vår nya visuella identitet och webbplats vill vi visa på den bredd och stora betydelse som design har, säger Alex Liebert, styrelseordförande och t.f. vd på SVID.

Design har vidareutvecklats från ett verktyg inom industrin till en process och ett förhållningssätt för utveckling av fysiska och digitala produkter, tjänster, strategier, affärer och policys. Idag finns design även i ledningsgrupper, i styrelserum, hos myndigheter och inom politiken, och används i allt från utvecklingsinsatser till stora samhällsutmaningar.

– Med vår nya visuella identitet och webbplats vill vi visa på den bredd och stora betydelse som design har, säger Alex Liebert, styrelseordförande och t.f. vd på SVID. Vi ser fram emot att fortsätta att inspirera och stödja företag och organisationer att använda design som förhållningssätt och process i utvecklingsarbete, för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Den nya visuella identiteten och webbplatsen har tagits fram av digitala partnern Bazooka i samarbete med SVID. Den visuella identiteten innehåller ny logotyp, nya färger, nytt typsnitt och nytt manér för fotografier och illustrationer. Den är också bättre anpassad till digital användning än tidigare. På den nya webbplatsen finns bland annat inspiration och kunskap om design, guider och verktyg, nya perspektiv och möjlighet till samverkan.

– Vi har arbetat med att skapa en bättre upplevelse för våra målgrupper och att tydligare visa vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för, säger Caroline Lundén-Welden, kommunikationsansvarig på SVID.

Publicerad 28 januari 2020

Uppdaterad 03 juli 2020

Kontakt