Under 2021 utbildade SVID över 130 företagsfrämjare i designtänkande och användarcentrerad affärsutveckling.

Kursen fokuserade på de första stegen i designprocessen där deltagarna fick prova olika metoder och verktyg för att förstå kundernas perspektiv och behov. En central del i designprocessen handlar om att definiera själva utvecklingsfrågan – för att vara säker på att man utvecklar utifrån ett verkligt behov hos kunden.

Inspirerade att börja använda design

Utvärderingen visar att deltagarna har höjt sin kompetens inom design, att de kommer att ha nytta av det de har lärt sig och att de känner sig inspirerade att börja använda designtänkande i sitt arbete som rådgivare. Genom kursen har deltagarna fått tillgång till nya metoder, modeller och verktyg.

Faten Mustafa arbetar som affärsrådgivare på Almi Skåne och är en av de som har gått kursen.

– Jag har saknat ett verktyg som designprocessen. Det är pedagogiskt, lätt att ta till sig och estetiskt tilltalande. Jag kan processa med en kund på ett helt annat sätt så att vi kan nå en överenskommelse mycket tidigare, och det blir tydligt vad det är vi ska göra, säger Faten Mustafa. Att bryta upp processen i delmoment gör att jobbet blir både tydligare och lättare. Många gånger när jag har en kund som har en idé så hänvisar jag till SVIDs webbplats och säger att de ska ladda ner en viss mall och börja där.

Faten Mustafa
Faten Mustafa, affärsrådgivare på Almi Skåne.

Leif Grytenius är rådgivare och affärsutvecklare på Coompanion Gävleborg. Han tycker att han nu bättre förstår värdet av design, vad det faktiskt tillför och att man behöver testa och kliva in i användarnas skor.

– Jag har det djupare förankrat i mig själv nu. Om jag har jobbat på någonting själv så är det bara en skrivbordsprodukt. Den behöver testas ute i verkligheten! säger Leif Grytenius. Nu är jag väldigt noga med att testköra innan vi ska lansera något nytt på till exempel vår hemsida eller något annat digitalt.

Leif Grytenius
Leif Grytenius, rådgivare och affärsutvecklare på Coompanion Gävleborg.

En stor del av designprocessen handlar om att ut och prata med användarna, något som man kan tycka känns jobbigt eller svårt. Men om man inte pratar med och testar på användarna så kanske man utvecklar något som inte kommer att användas.

– Rädslan att få ett nej och att känna att man har tänkt fel är något som ofta hindrar en från att gå ut och prata med människor och testa i verkligheten. Men om du inte testar i ett tidigt skede, så kommer du att få nej längre fram i stället, säger Leif Grytenius. Du kommer att spara tid, pengar och energi genom att testa tidigt, och snabbare komma fram till varor och tjänster som faktiskt fungerar på riktigt.

Digitalisering ökar kraven på produkter

Behovet av väl utvecklade varor är lika viktigt idag som på 1950-talet när kommersiella produkter började att massproduceras. Idag har huvuddelen av alla varor och tjänster en digital koppling. Det ställer högre krav på användarvänlighet för att kunna användas av alla.

– I den relativt nya digitala tidsåldern finns ett behov av coachning och rådgivning hos nyetablerade företagare för att förstå hur man utvecklar produkter som fungerar på dagens marknad, säger Fredrik Forsman, chef Näringsliv och industri på SVID. För att kunna möta företagen där de är, har vi på SVID satsat på kompetensinsatser för företagsfrämjare inom designtänkande och användarcentrerad utveckling. På så sätt får man en stärkt förmåga att möta och coacha de många entreprenörer som vill sjösätta nya produkter på marknaden.

Utbildningsinsatserna har gjorts möjliga genom stöd från Tillväxtverket.

Är du intresserad av att gå våra kurser i höst?

Under våren och sommaren vässar vi ytterligare våra utbildningar och till hösten är vi tillbaka med nya kurstillfällen. Är du företagsfrämjare och intresserad av att gå utbildning i användarcentrerad affärsutveckling? Anmäl ditt intresse här nedan!

Med företagsfrämjare menar vi personer som arbetar som affärscoach, affärsrådgivare eller liknande på till exempel en inkubator, science park eller annan näringslivsorganisation.

Efter kursen hade deltagarna:

  • Ökad kunskap i design: 71 procents ökning av andel rätt svar om design i en enkät om kunskapsläget före och efter kursen.
  • Ökad trygghet i att använda design: På en skala 1 till 5 kopplad till känslan av trygghet i att använda design, var den genomsnittliga individuella ökningen två steg efter att deltagarna gått kursen.
  • Nytta av det de har lärt sig: På en skala 1 till 5 var genomsnittet 4,7 på frågan om jag kommer att ha nytta av det jag har lärt mig på kursen.
  • Inspiration i att börja använda design i arbetet: På en skala 1 till 5 var genomsnittet 4,6 på frågan om jag känner mig inspirerad att börja använda designtänkande i mitt arbete som rådgivare

Publicerad 25 mars 2022

Uppdaterad 28 mars 2022

Kontakt