SVID och Svensk Form har tillsammans gett remissvar på utredningen återstart för kulturens betänkande Från kris till kraft – Återstart för kulturen (SOU 2021:77).

Utredningen återstart för kulturen föreslår i betänkandet insatser som dels stärker förutsättningarna för kulturens återstart och utveckling under och efter covid-19-pandemin, dels möjliggör ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av Sverige.

– Utredarnas gedigna arbete som gjorts under en kort tid och under själva pandemin är imponerande. Betänkandet är omfattande och berör kulturens olika delar såväl som angränsande politikområden, inte minst de kulturella näringarna och hållbar utveckling, säger Jonas Olsson, vd på SVID.

– I genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö och allt det innovations- och omställningsarbete vi står inför, kan designområdets representanter verka framåt för en hållbar samhällsutveckling. Inte minst för att nå målsättningarna i Agenda 2030, bland annat genom EU-initiativet New European Bauhaus som pådrivande kraft. Nu gäller det att beställaren tar till sig av de slutsatser och ställningstaganden som utredarnas analyser satt fingret på, säger Jonas Olsson, vd på SVID.

Betänkandet har remitteras till myndigheter, organisationer, aktörer och institutioner. Resultatet av remissen kommer att bli underlag för regeringens arbete för att stötta kulturlivets aktörer.

Läs betänkandet och remissvar

Publicerad 22 februari 2022

Uppdaterad 25 februari 2022

Kontakt