Vart är vi på väg? Och hur förbereder vi oss på bästa sätt för framtidens utmaningar? I mars kom omkring 100 personer från företag, akademi och offentlig sektor till konferensen Uppdrag: Användare för att inspireras av framtidsspaningar, hållbarhet, forskning, nätverkande och case från framgångsrika företag.

Konferensen arrangerades av SVID och Intressentföreningen för SVID.

Hade du inte möjlighet att delta, eller vill du se konferensen igen? Konferensen finns inspelad om du vill titta på presentationerna i efterhand.

Konferensens innehåll

Välkommen

Hans Björkman, dagens moderator och ordförande i Intressentföreningen för SVID och Kristina Frisk, vd SVID, hälsar välkommen.

Framtidsspaning

Hans Björkman, XLENT IT Management. Managementkonsult och forskare med fokus på innovation och organisationsutveckling.

Hans ger oss en blick in i framtiden och kopplar behovet av design till samhällsutvecklingen.

Hållbarhet börjar med design

Med Anna Velander Gisslén, projektledare och kommunikationsansvarig, EcoDesign Circle, SVID.

Det pratas om hållbarhet i alla möjliga sammanhang. Men vad betyder detta egentligen, vem gäller det? Och vad har design för betydelse för hållbarhet?

Anna ger en introduktion till design och hållbarhet och berättar om arbetet med att bemöta företagares behov av stöd i deras hållbarhetsresa. En del av detta är lanseringen av nya Hållbarhetsguiden, Sustainability Guide, som tas fram i EU-projektet EcoDesign Circle som SVID är med i.

Anna är en engagemangsdriven entreprenör med lång erfarenhet av kultur- och miljörelaterade uppdrag. Hon arbetar bland annat som projektledare och kommunikationsansvarig för projektet EcoDesign Circle på SVID. Med en passion för att inspirera till positiv förändring, genom bland annat föreläsningar, där social hållbarhet, klimat och jämställdhet är fokus, arbetar hon för att bidra till ett bättre samhälle för alla.

Ecodesign – the way out of linear systems into circular systems

Med Tapani Jokinen, Ecodesign Consultant / Strategic- & Eco- Design, Department Environmental and Reliability Engineering, Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration.

Tapani talks about the importance of design to work more circular – how can that be done? With the circular project ”Lernfabric” as base for insights and methods, he guidew us into a sustainable thinking with design as base.

Tapani Jokinen is Design Consultant, Strategic- & Ecodesign contractor in Fraunhofer IZM and owner of TJ-Design. Furthermore, he is Chief Design Officer at Circular Devices, Finnish startup behind Sustainable Puzzlephone. Tapani is one of the Authors of Ecodesign Learning Factory program where he is teaching and facilitating training modules, innovation workshops and lecturing about circular design in seminars and conferences. Learning Factory methods and principles are featured in Sustainability Guide – online web tool.

He has over 25 years extensive design experience in various capacities and global locations. Prior to Design Consultancy and Puzzlephone, he was Head of the Design Portfolio and Strategy at Microsoft/ Nokia. Tapani´s designs have sold over 400M all over the globe including iconic Nokia 3310. With great success comes greater responsibility, that’s why he talks Design and thinks Business with sustainability in mind.

Design för hållbar livsstil

Med Birgitta Nilsson, Regionutvecklare, Koncernstab Regional utveckling, Regionkontoret, Västra Götalandsregionen.

I Västra Götalandsregionen används design som förändringskraft inom ett regionalt utvecklingsarbete för att bidra till en hållbar framtid.

Birgitta arbetar på regional utveckling på Västra Götalandsregionen där man jobbar med innovationsfrågor i två perspektiv: Dels i det regionala utvecklingsuppdraget där man initierar och finansierar både innovationsstrukturer som t.ex. Science Parks, dels bidrar man också till finansiering av utvecklingsprojekt.

På regionkontorets miljöavdelning ansvarar man för textil- och möbelbranschen men även kring hållbar konsumtion i bredare perspektiv, som i klimatarbetet, Klimat 2030. Birgitta har länge arbetat med designfrågor och ser designer/arkitekter som nyckelpersoner för att utveckla smartare lösningar för framtiden. I Klimat 2030 engagerade man designer/arkitekter vilket också resulterade i att en av 12 satsningar har temat Design för hållbar livsstil. Som stor kund kunde Västra Götalandsregionen ställa krav och driva möbelbranschens miljöfrågor framåt.

När framtidens tekniker blir verklighet

Med Ellen Sundh, Creative Technologist, Veryday.

Tekniken utvecklas på en rad olika områden där gränssnittet för användaren rör sig i gränslandet mellan fysiskt och digitalt. Vi ser fler och fler sätt att interagera med omvärlden med hjälp av tekniker som Virtual Reality/Augumented Reality/Mixed Reality, haptisk feedback, röststyrning och gester. Gränssnitt behöver designas för vad som sker just nu och vad machine learning säger kommer att ske i framtiden. Men vad betyder detta för framtiden? Och vad händer när alla dessa tekniker möter varandra och ska bli smarta? Ellen tar er på en resa bortom hypen där tekniken ska implementeras och blir verklighet. Vad ställer det för krav på designer när tekniken möjliggör konstant uppkoppling med lågenergienheter och vi kopplar upp oss till 5G och skapar smarta städer?

Ellen har en bakgrund med mer än 15 år som utvecklare och tekniker. I prisbelönta banbrytande projekt spränger Ellen tekniska gränser både i mobila plattformar och de senaste sensorerna och manöverdonen. Under åren har Ellen lett ett antal tekniska projekt för kunder som IKEA, Pepsi, Björn Borg, H&M och SCA. På Veryday brinner Ellen för att slå samman design och teknik på ett tidigt stadium i designprocessen. Hennes snabba prototypverktyg möjliggör interaktiva prototyper redo att testas på riktiga användare.

Zenuity och framtiden med automatstyrda fordon

Med Lovisa Högberg, Business Developer, Zenuity.

Lovisa tog oss på en åktur in i framtiden. Vad är en självkörande bil? Hur ser marknaden ut? Hur kommer det att påverka oss?

Lovisa Högberg är civilingenjör från Chalmers inom UX & Intraprenörsskap som spenderat de senaste åren med att utveckla Volvo Cars nya globala strategier för uppkopplade tjänster och mobilitet. Jobbar idag i affärsteamet på Zenuity, ett nytt joint venture för självkörande fordon mellan Volvo Cars och Autoliv, med att göra självkörande bilar en verklighet. Hon drivs av att ta ny teknik till marknaden och på så sätt göra skillnad, produkt för produkt.

På grund av sekretess kan vi tyvärr inte visa filmen med Lovisas presentation.

Säkerhet på nätet – från Konstfack till Kalifornien

Med Stina Ehrensvärd, vd, Yubico.

Vi får lyssna till Stinas fascinerande resa och höra henne berätta om YubiKey, ”nyckeln” till internet.

Stina var med oss på länk från USA och steg upp mitt i natten för att prata med oss.

Stina Ehrensvärd är den svenska innovatören, entreprenören och industridesignern från Konstfack i Stockholm, bosatt i Kalifornien, USA sedan 2011. Hon är grundare och vd på det svenska företaget, Yubico och uppfinnare av YubiKey tillsammans med sin make Jakob Ehrensvärd.

Design och medborgaren – kan vi designa en bättre offentlig sektor?

Med Jon Engström, forskare och universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Forskaren Jon Engström berättar om sin forskning kring tjänstedesign i offentlig sektor. Jon har bland annat följeforskat på Innovationsguiden, ett innovationsstöd som SVID byggde på uppdrag av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Han kommer att berätta om sin forskning och de resultat som framkommit.

Hans presentation är relevant för alla som vill arbeta med design för en förbättrad välfärd för en mer personfokuserad och innovativ offentlig sektor.

Förnyelselabbet – Presentation och workshop kring en samhällsutmaning
Med Pia McAleenan och Fredrik Olausson, Förnyelselabbet, SVID

Förnyelselabbet på SVID labbar med deltagarna, med ett ämne som deltagarna själva bestämmer.

Syftet med Förnyelselabbet är att verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå.

Genom att utgå ifrån behov och upplevelser hos användargrupper och göra dem till medskapare, kan vi skapa innovativa lösningar som används och skapar värde för de som verkligen behöver dem.