Barn som anländer ensamma till ett land är först och främst barn, och ska skyddas som barn oavsett invandringsstatus. Detta stod klart och tydligt bland alla deltagare vid avslutningen av Child Protection Innovation Lab.

Förnyelselabbet på SVID har processlett projektet Child Protection Innovation Lab som initierats av UNHCR för att förbättra asylprocessen för ensamkommande flyktingbarn. I december avslutades projektet med en rundabords-diskussion. På plats fanns ett sextiotal representanter från olika myndigheter, organisationer, civilsamhälle och andra aktörer i Norden och Baltikum.
Barnet i centrum

När ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige är det ofta efter en väldigt svår resa. Trötta och mentalt oförberedda tar de klivet in i asylprocessen utan att känna till sina rättigheter. Det är också här, tidigt i processen, som barnet träffar många aktörer som sedan fattar beslut som ofta är livsavgörande för barnet.

– I Child Protection Innovation Lab har vi utgått från barnets perspektiv. Tillsammans med ensamkommande barn och yrkesverksamma har vi utforskat och tagit fram idéer på hur mottagandet kan förbättras med fokus på barnets första två veckor i landet, säger Matilda Legeby, designer på Förnyelselabbet på SVID.

Personer som sitter runt bord och jobbar i en workshop.
Så vill vi att det ska se ut om 10 år: Deltagarna reflekterar kring hur man ska arbeta vidare med lärdomarna från projektet.

Rundabordssamtal om projektets förslag på lösningar

Under dagen presenterades och diskuterades de förslag på lösningar som kommit fram i projektet. Ensamkommande ungdomar var med och berättade om sina resor och det första mötet med Sverige.

Sundbybergs kommun berättade mer om idén en ”trygg zon” som de har testat och som handlar om att ge barn som kommer till Sverige en trygg plats och tillgång till en trygg vuxen person. I Stockholms Stad har man testat ett trepartssamtal mellan barnet, anvisningskommunen och nuvarande kommun för att barnet ska förstå vad det innebär att flytta och vad som kan förväntas på den nya platsen.

Varje lands ansvar att skydda barnen

En slutsats från dagen är att varje land har sitt eget skydds- och genomförandeproblem och det finns olika åsikter om vad som är politiskt möjligt att förändra i dagens mottagningssystem. En gemensam förståelse är att barnen måste skyddas från den första dagen de kommer till ett land. Hur man gör detta, beslutas av de ansvariga aktörerna i respektive land.

Ett stort gäng människor står i en ring och diskuterar.
Deltagarna delar med sig av sina idéer kring hur arbetet ska fortsätta framåt.

UNHCR kommer fortsatt att ha en dialog med nyckelaktörer om hur man kan ta vidare insikter från projektet. En del av projektet var också att testa om design kunde vara en framgångsrik metodik att använda i arbetet med att tillgodose barns rättigheter, vilket den har bedömts vara. Projektet skulle även inspirera de övriga nordiska länderna och Baltikum till att arbeta mer inkluderade på detta sätt.

UNICEF Island, som följt projektet och som deltog under rundabordssamtalet, har redan startat upp ett projekt för mottagandet av ensamkommande och nyanlända barn enligt samma principer och process som Förnyelselabbet har jobbat med.

Fem viktiga insikter:

  • Det som behövs för att barn ska känna sig trygga är egentligen vad barnen redan har laglig rätt till; att vila på ett säkert ställe, att bli informerad för att förstå sin situation och kunna se och förstå sin omedelbara framtid och process.
  • Tidpunkten för när och hur man möter barnens behov är nyckeln för att säkerställa nödvändigt barnskydd. För Sverige är det en fråga om att ompröva när och hur man använder redan befintliga mekanismer och resurser i mottagningssystemet.
  • Genom att låta barnen vila och informera dem, på ett sätt som de förstår, om regler och förfaranden blir de bättre rustade att uttrycka sina egna åsikter och ge inflytande på beslut och förfaranden som påverkar dem.
  • Barn är experter i sin egen situation och måste vara inblandade och konsulterade i processen – inte talade om. När man känner till barnets situation, önskningar och behov kan ansvariga aktörer bättre bestämma vad som ligger inom ramen för barnets bästa.
  • Barnets bästa intresse måste bedömas och bestämmas – den bästa lösningen är inte förutbestämd. Det är inte alla barn som vill söka asyl utan andra alternativ som familjåterförening kan vara i deras bästa intresse.

Kontakt