Nu gör vi en stor uppdatering av SVIDs designföretagsregister och uppdaterar inriktningar och kompetenser för att de bättre ska spegla hur det ser ut inom designområdet idag.

SVIDs designföretagsregister samlar designföretag i Sverige. I registret kan företag och organisationer söka efter ett designföretag som passar deras krav och behov. För att vara med i registret ska designföretaget utföra designtjänster till andra företag eller verksamheter och ha kompetens minst motsvarande kandidatexamen inom sin huvudinriktning.

Registrera ditt företag

Har du ett företag, som utför designtjänster till andra företag eller verksamheter, och vill finnas med i vårt register?

Publicerad 02 juni 2022

Kontakt

Har du frågor eller funderingar om Designföretagsregistret? Kontakta mig!