Stärk producentansvar för produkters livslängd, tydliggör hållbar märkning och öka krav på hållbara förpackningar och transporter.

Det säger arbetsgruppen för cirkulär design inom regeringens samverkansprogram Näringslivets klimatsomställning i sitt remissvar på EU:s nya ekodesigndirektiv. Nu är direktivet öppet för feedback från allmänheten.

EU-initiativet ”Sustainable products initiative” ser över Ekodesigndirektivet från 2005 för att föreslå lagstiftningsåtgärder som ska göra produkter mer hållbara. SVID har varit delaktig i arbetet med att ge feedback på initiativet.

Arbetsgruppen för cirkulär design, inom regeringens samverkansprogram Näringslivets klimatomställning, arbetade under hösten 2020 med att ge feedback på Sustainable products initiative. Cirkulär design är grunden för att uppnå hållbara affärssystem. Arbetsgruppen anser därför att det är viktigt att det nya ekodesigndirektivet är tydligt och ställer behövliga krav på producenter.

– Med ekodesign skapas produkter och tjänster som inte belastar miljön på det vis den linjära produktionen gör. Det bidrar även i omställningen till en mer hållbar konsumtion, där kvalité och lång hållbarhet främjas till förmån för slit och släng, säger Anna Velander Gisslén, projektledare på SVID och medlem i arbetsgruppen för cirkulär design.

Viktigt att stärka producentansvar och tydliggöra hållbar märkning

Gruppen anser att direktivet bör stärka producentansvaret på flera punkter, bland annat gällande produkters livslängd, att styra mot ett så kallat ”take-back-system” där tillverkare tar tillbaka de produkter som är i slutet av sin livslängd, likväl som att inkludera nya affärssystem för att implementera eller ställa om till service. För att hjälpa konsumenterna i sina val behöver också information och märkning bli tydligare.

– Det behöver finnas en ökad transparens kring material och företagens hållbarhetsarbete, en enhetlig märkning för hållbara produkter så att det blir tydligt och enkelt vad det hållbara budskapet från företaget eller produkten innebär, säger Anna Velander Gisslén. Det hjälper konsumenter att kunna ta bättre egna beslut och motverkar greenwashing.

Öka kraven på bland annat hållbara förpackningar och transporter

För att minska slöseri och ställa högre krav på företag att planera sina volymer, anser gruppen också att man behöver öka kraven på hållbara förpackningar, transporter och att förbjuda företag att förstöra osålda produkter.

– Med tydliga direktiv kan marknaden bli mer rättvis och skynda på omställningen hos de företag som vill förändra sig, men som väntar för att inte tappa konkurrensfördelar till andra företag. Det ska vara lätt att göra rätt och dyrt att göra fel, säger Anna Velander Gisslén.

Cecilia Tall, generalsekreterare för TEKO och talesperson för arbetsgruppen för cirkulär design, lyfter fram vikten av att göra rätt från början och att gynna de företag som går i bräschen.

– Våra slutsatser är att det är oerhört viktigt att göra rätt från början och använda cirkulära designprinciper för att styra mot att antingen förlänga produktlivet eller materiallivet. Och att vi gynnar och hjälper de företag som är i frontlinjen av utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle med en modern lagstiftning inom området, säger Cecilia Tall.

Fram till och med den 9 juni är direktivet öppet för feedback från allmänheten.

Mer information

.

Kontakt

Publicerad 13 april 2021

Uppdaterad 01 oktober 2021