Det finns många utmaningar och frågor gällande en övergång till cirkulär ekonomi. För att möta dessa arbetar SVID på flera sätt med att informera och utbilda företag i att arbeta cirkulärt och förstå vikten av ekodesign. Ett exempel är ett nybildat nätverk, Ecodesign Competence Network.

Ecodesign Competence Network är ett kompetensnätverk om cirkulärt arbete och hållbara metoder. Syftet med nätverket är att öka kunskapen bland designcentra, yrkesverksamma och beslutsfattare som arbetar med ekodesign men även att involvera företag, högskolor, offentlig sektor och konsumenter för att utbyta erfarenheter och skapa möjligheter för samarbete.

– Vi har sett ett stort behov av att lära känna fler personer, som har kompetens eller önskar bli mer kunniga inom området, att få chans att mötas. Därför har vi tillsammans med den europeiska designorganisationen BEDA bildat ett nätverk med uppdraget att föra samman kunskap och kompetens inom ekodesign i Europa, säger Kristina Frisk, VD SVID.

Vill du gå med i nätverket?

Alla som är intresserade av att vara med i nätverket är välkomna. Du behöver inte vara en BEDA-medlem för att gå med och du förbinder dig inte till något mer än att ha ett intresse för att arbeta hållbart.

– I nätverket får du chans att komma i kontakt med andra personer som är intresserade av ekodesign och cirkulär ekonomi. Tillsammans kan vi dela eller ta del av nyheter, kunskap och projekt. Och inte minst, möjlighet att hitta andra att samarbeta med, säger Anna Velander Gisslén, projekt- och kommunikationsansvarig för EcoDesign Circle på SVID.

Välkommen att vara med i nätverket!

Kontakt

Finansiärer

Logotyp för Interreg Baltic Sea Region
Interreg Baltic Sea Region
Logotyp för European Union - European Regional Development Fund
European Union – European Regional Development Fund