Nu är SVIDs grundkurs i designprocessen för företagsfrämjare komplett med den andra delen i processen som handlar om att utveckla rätt lösning.

Design är en kreativ arbetsprocess där du sätter dig in användarens behov innan du beskriver problemet och utvecklar lösningar. Arbetar du som företagscoach eller rådgivare? Nu kan du gå SVIDs grundkurs i designprocessen. Sedan tidigare har man kunnat gå den första delen som handlar om hur man identifierar rätt utmaning. Nu är kursen kompletterad med den andra delen som handlar om hur man utvecklar rätt lösning.

Gå kursen när du vill – och nätverka med andra

Grundkursen i designprocessen, som erbjuds via SVIDs utbildningsplattform på Learnifier, är både interaktiv och praktisk. Den har filmade teorisektioner, övningar, och företagscase – allt för att man ska kunna tillämpa verktyg och metoder direkt i sitt arbete som företagsfrämjare.

– Vi vet att företag som använder sig av designtänkande nästan dubblerar intäkter och avkastning jämfört med andra företag. Genom att utbilda de som coachar företag och startups i designprocessen ökar vi också antalet företag som får insikt i och förstår vikten av design för en hållbar och framgångsrik affärsverksamhet, säger Fredrik Forsman, chef för näringsliv och industri på SVID, och ansvarig för kursutbudet.

Du påbörjar och genomför kursen när du vill. I samband med ditt deltagande blir du inbjuden till vårt erfarenhetsnätverk ”Utveckla med design ”. Där får du ta del av bonusmaterial och kan knyta kontakt med andra som är intresserade av design.

Om kursen

Grundkursen i designprocessen är anpassad för företags- eller affärsrådgivare. Den är kostnadsfri tack vare finansiering från Tillväxtverket. Kursen är uppdelad i två centrala delar, ”Hitta rätt utmaning” och ”Utveckla rätt lösning”, där man får lära sig att identifiera och analysera kundbehov för att sedan skapa strategiska lösningar som driver företagsutveckling. Du anmäler dig till respektive del separat.

Kontakt

Publicerad 07 maj 2024