Vill du bidra till att samhället ännu bättre kan hantera sina komplexa samhällsutmaningar genom bättre beslutsunderlag och förnyade arbetsformer? Då är du kanske personen vi letar efter för att komplettera vårt team i Förnyelselabbet på SVID!

Vi vill komplettera teamet i Förnyelselabbet med en designer med erfarenhet av att arbeta med design i ekosystem av tjänster där många olika aktörer behöver samverka utifrån ett system och policyperspektiv.

Hos oss kommer du att ha varierande uppgifter med koppling till vår satsning som finansieras av Allmänna Arvsfonden för nyanlända barn och unga. Där ska vi under våren paketera insikter från våra lokala labb till nationella beslutfattare samt till vårt strategiska designarbete med samverkansprogrammet Viable Cities för att stötta städer att bli klimatneutrala till 2030. Du kommer få vara med och bidra till metodutveckling av hur design kan användas för policyunderlag och för att skapa visualiseringar för bättre systemförståelse.

Ansökan

Låter det intressant? Ansök senast den 4 mars 2021.

Publicerad 11 februari 2021

Uppdaterad 12 februari 2021