När: 21 januari 2020

Var: Kockum Fritid, Malmö

Vad har vi lärt oss genom att använda design för att hitta svar på komplexa problem? Komplexa problem kräver att vi tillsammans anpassar oss, samarbetar på nya sätt och ifrågasätter det vi tar för givet.

Workshoppen Design in response to complex challenges hålls under den första dagen av konferensen Reimagine Leadership 2030 i Malmö den 21 – 22 januari 2020. På workshoppen kommer Förnyelselabbet på SVID att berätta om hur de använder design och systemtänkande för att stödja sina labb-miljöer för att verkligen arbeta med människan i centrum, samtidigt som de bygger samarbeten och kapacitet att navigera i komplexitet. Per Anders Hillgren kommer att dela med sig av det han har lärt sig i sitt arbete med framtida scenarios och reflektera över den roll design och forskning spelar i framtida skapande. Jonas Olsson, expert på ArkDes, presenterar ”Designed Living Environment”, en nationell politicy för arkitektur, form och design och hur detta kan användas som drivkraft för att utforma svar på morgondagens komplexa utmaningar.

Mer information och anmälan

Läs mer och anmäl dig till konferensen Reimagine Leadership 2030

Konferensen är för närvarande fullbokad, men det går att sätta upp sig på en väntelista.