När: 16 december 2020

Var: Digitalt

Hur kan vi säkerställa tillgången till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder i enlighet med Agenda 2030? Hur kan vi ta nya tag för att nå dessa mål och uppnå trygga boendeförhållanden för alla barn i Sverige?

Torsdag den 16 december arrangerar Mötesplats Social Innovation webbinariet ”Ett tryggt hem för alla barn”. Jonas Karlsson från Förnyelselabbet på SVID deltar och delar med sig av insikter från SVIDs labb i Malmö, där vi tillsammans med olika aktörer arbetade med att synliggöra osäkra boendesituationer hos barn och ungdomar med migrationserfarenhet.

När?

Torsdagen den 16 december, kl. 13.00 – 15.00

Var?

Digitalt