När: 17 december 2021

Var: Online, Zoom

I det fjärde och sista seminariet i seminarieserien Hundra år av design och demokrati gör vi en framåtblick mot vilka roller design kan spela under de kommande hundra årens demokrati.

Vilka är de viktigaste utmaningarna för mötet mellan design och demokrati i framtiden? Vi har i tidigare seminarier i denna serie sett hur flera manifest och initiativ för design och för samhällsbyggande spelat en roll under första halvan av 1900-talet. Vilket är 2000-talets design- och demokratimanifest och vem är det som skriver det? Vilken roll kan institutioner som SVID, Svensk Form och ArkDes spela? Samma fråga kan man ställa till de politiska institutionerna som EU genom European Bauhaus och våra departement och myndigheter som till exempel Boverket.

Finns det andra än de stora institutionerna och etablissemanget som kan spela en roll i skärningen mellan design och demokrati? Småskaliga, lokalt verksamma designer, hantverkare, och aktivister kan tänkas ha såväl stora som goda tankar.

Detta är några teman som kommer att dryftas av panelen under ledning av Dan Hill, Vinnova. Seminariet inleds av Stefan Holmlid, professor i design vid Linköpings universitet och initiativtagare till hela seminarieserien. Till sin hjälp har han inspel från flera andra designforskare. Jonas Löwgren, också professor i design vid samma universitet, visar även designfiktioner på temat gjorda av studenter på masterprogrammet i design. Paneldeltagare från de tre tidigare seminarierna om design och demokrati fungerar som kommentatorer.

Paneldeltagare

Kieran Long är chef för ArkDes, och har en lång bakgrund inom arkitektur, design och stadsbyggnad som skribent, lärare och curator och museichef.

Jonas Olsson är VD för SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, och har tidigare varit sakkunnig och expert på ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design.

Mats Widbom är VD för Svensk Form, och har tidigare varit chef för Svenska institutet i Paris och varit Sveriges kulturråd i Frankrike.

Moderator: Dan Hill, Vinnova

När?

Den 17 december 2021 kl. 9.00 – 11.30.

Lägg till i kalender (ics-fil).

Var?

Seminariet hålls digitalt via Zoom.

Anmälan och kostnad

Ingen anmälan krävs. Seminariet är kostnadsfritt.

Arrangörer

Seminarieserien är ett arrangemang av Linköpings universitet i samarbete med SVID, Svenska designsällskapet och Svensk Form.

Mer om seminarieserien

Seminariet ingår i seminarieserien ”Hundra år av design och demokrati”.

I år är det 100 år sedan den allmän och lika rösträtt blev verklighet i Sverige. I en tvärvetenskaplig seminarieserie som sträcker sig över hela året kommer forskare från fler nordiska designuniversitet diskutera hur design har påverkat den demokratiska processen och vice versa.

Frågor?

Har du frågor om seminariet? Kontakta Stefan Holmlid, professor, Institutionen för datavetenskap (IDA), Interaktiva och kognitiva system (HCS), Linköpings universitet, e-post stefan.holmlid@liu.se.