När: 10 september 2021

Var: Digitalt via Zoom

Keri Facer och Sofia Wiberg har båda undersökt och beskrivit hur ett mer öppet förhållningssätt, som ger plats åt det överraskande och förmår hålla flera frågor igång samtidigt, är stärkande för demokrati och hållbar samhällsutveckling.

Nu möts Keri och Sofia i ett samtal med Pernilla Glaser om hur vi kan utveckla och träna förmågor för att stanna upp och diskutera det vi inte förstår, reflektera kring ovisshetens effekter och ta omsorg om ovisshet så att den kan tjäna oss i organisationen snarare än att överrumpla och paralysera oss.

Keri Facer är professor i framtida lärande och samhällen vid University of Bristol och erhöll den förra Niklas Zennström-professuren i klimat-ledarskap vid Uppsala Universitet.

Sofia Wiberg disputerade vid KTH där hon nu är forskare med en avhandling om öppenhet och lyssnande som metod i medborgardialoger.

Pernilla Glaser har lång erfarenhet av att arbeta med transformation, samverkan och lärande i gränssnittet mellan forskning och praktik. Mer om Pernilla på www.boiler.one

Samtalet sker både på svenska och engelska.

Varmt välkomna!

När?

Fredagen den 10 september, kl. 10.00 – 11.00

Var?

Digitalt via Zoom.

Anmälan

Anmäl dig via Ivajo

Om Ovisshetsrapporter

Samtalet är en del av Ovisshetsrapporter, en samling erfarenheter och metoder från de första fem verksamhetsåren för Förnyelselabbet på SVID. De ovissheter som Förnyelselabbet möter och arbetar med är både individers osäkerhet som utförare eller behovstagare i välfärden och den ovisshet som strukturer, arbetssätt och tankemodeller skapar och förstärker.

Ovisshet är också den utmaning och möjlighet en processledare har. Titeln syftar på hur Förnyelselabbets metodik har sammanfört aktörer i att hitta, dela och förstå utmaningar i det som upplevs som komplext och diffust och hur det kan hanteras konstruktivt i samverkan. Materialet fungerar också som ett öppet arkiv som uppmanar läsaren att bidra med egna berättelser.

Du kan ta del av Ovisshetsrapporter genom smakbitar på Förnyelselabbets Linked In-sida och på Förnyelselabbets och SVIDs webbplats från och med den 15 september.