När: 20 maj 2021

Var: Online, i Zoom

Välkommen att lyssna till ett samtal mellan Klara Palmberg Broryd och Ola Mattsson om vilken roll ovisshet spelar som villkor och möjlighet i innovationsarbete. Samtalet modereras av Pernilla Glaser.

Vad vi kan träna på och hur kan vi stödja varandra i arbetet med att navigera det som är oklart, komplext, tillfälligt och rörigt? Kan ökat utrymme för ovisshet vara en konstruktiv kraft i ett samhälle? Vad kan det betyda för demokrati- och rättvisearbete?

Förnyelselabbet på SVID utvecklar medskapande förändringsprocesser med systemperspektiv i offentlig sektor. Hösten 2021 kommer Ovisshetsrapporten – en reflektion om lärande och Förnyelselabbets första fyra år. Förändringsledaren Pernilla Glaser coachar och skriver Ovisshetsrapporten tillsammans med Förnyelselabbet.

Medverkande

Klara Palmberg Broryd, konsult och doktor i komplexitet

Klara kan komplexitet, att leda i osäkerhet och skapa resultat när man är många olika personer eller organisationer som ska skapa tillsammans. Klara är civilingenjör och teknologie doktor, forskar och praktiserar att leda och driva utveckling i komplexitet. Hon är en erfaren ledare, bland annat som strategi- och förnyelsedirektör i Nacka kommun. Just nu skriver Klara på en bok, föreläser och är affilierad forskare på House of Innovation på Handelshögskolan i Stockholm.

Ola Mattsson, chef för Rädda Barnens Growth Hub

Growth Hub är en fristående del av Rädda Barnen, vars uppgift är att lyfta blicken och rusta organisationen för en oviss framtid. Genom att testa oprövade arbetssätt och finansieringsmodeller undersöker vi hur vi på innovativa sätt kan leverera störst effekt för barn, både här och nu och för kommande generationer. Idag driver Growth Hub tester inom bland annat Collective impact, effektmätning och digitala barnskyddssystem i gamingmiljö.

Pernilla Glaser

Pernilla Glaser har lång erfarenhet av att arbeta med transformation, samverkan och lärande i gränssnittet mellan forskning och praktik. Hon är författare och med en bakgrund som regissör arbetar hon ofta med berättelser och gestaltning. Pernilla undervisar bland annat på Konstfack och Dans och Cirkushögskolan. Läs mer om Pernilla på www.boiler.one

När och var?

Den 20 maj 2021 kl. 8-9 online i Zoom.

Anmälan och kostnad

Webbinariet är kostnadsfritt.

Om Förnyelselabbet

Kontakt