När: 26 januari 2023

Var: Online

Välkommen till ett samtal om hur vi kan göra plats för våra invånare och samverkansaktörer i stadsmiljön och representativa offentligheter.

Under våren kör vi en serie av Systems for breakfast för dig som är särskilt intresserad av systemisk design och hur det kan hjälpa oss att åstadkomma bättre samverkan i offentlig sektor. Det första tillfället handlar om hur vi designar för delaktighet. Om vad som behöver ske – och kan ske – när delaktigheten ökar. Hur hanterar vi komplexitet och fragmentering i utvecklingen av demokrati och delaktighet?

Deltagare:

  • Malmöakademin, en plattform för demokrati och förändringsarbete
  • CommunityKulturCentrum, en kunskapsförmedling och metodbank för deltagarprocesser
  • Förnyelselabbet på SVID, processledning och utbildning för ömtåliga processer i komplexa miljöer.
  • Experio Lab, arbetar för att utforma offentliga tjänster som skapar värde i människors vardag.

Samtalsledare: Pernilla Glaser

När?

Torsdagen den 26 januari, kl. 8:30-9:30.

Var?

Online via Zoom.

Anmälan

Anmäl dig senast den 26 januari kl. 8:30.

Kontakt