När: 26 april 2023

Var: Digitalt

Välkommen till vår seminarieserie Systems for Breakfast! Den här gången har vi bjudit in docent Josina Vink från Oslo School of Architecture and Design (AHO) för att ge oss sina reflektioner om ”embodied systemic design” och hur systemisk design utspelar sig i våra vardagliga liv.

Elin Engström och Netta Korhonen, båda seniora designer som arbetar med systemisk design kommer också att dela med sig av exempel och reflektioner.

Seminariet hålls på engelska och modereras av Pia McAleenan, chef för offentlig sektor och myndighetssamverkan på SVID.

När?

Onsdagen den 26 april, kl. 8:30-9:30

Var?

Digitalt via Zoom.

Mer information och anmälan

Kontakt